20 marca br. odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

21 marca br. w ramach Dnia Przedsiębiorczości Areszt Śledczy w Bytomiu gościł w swojej jednostce grupę uczniów z bytomskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

,,Dzień Przedsiębiorczości”

Program edukacyjny ,,Dzień Przedsiębiorczości” ma na celu pomóc uczniom w wyborze drogi zawodowej i zapoznanie ich ze specyfiką konkretnych zawodów. Program ten ma uświadomić młodym ludziom konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy, promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz poznanie związku między wykształceniem, a karierą zawodową.

Wizyta licealistów w areszcie

W trakcie spotkania przedstawiono młodzieży specyfikę zawodu pracownika Służby Więziennej opisując charakter pracy w poszczególnych pionach służby, zasady organizacji i zarządzania tutejszą jednostką. Młodzież uzyskała również informacje o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Uczniowie poznali zasady rekrutacji do służby oraz możliwości edukacyjne.

Od kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór na I rok studiów na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej ogłoszony przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Młodzież oprócz zainteresowania pracą w Służbie Więziennej, interesowała się również zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności.

Zdobyta wiedza ma umożliwić uczniom dokonywanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Tekst,zdjęcia por. Krzysztof Hyba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej