Właściwe funkcjonowanie jednostki penitencjarnej byłoby niemożliwe bez jednej z kluczowych komórek organizacyjnych, którą jest dział ewidencji.

Funkcjonariusze działu ewidencji zajmują się kompleksową obsługą administracyjną od przyjęcia do wytransportowania, czy zwolnienia. Przygotowują obliczenia kary, odpowiadają za wykonywanie czynności procesowych analizując zasadność pobytu osadzonego. Każdego dnia ściśle współpracują z kolegami z innych komórek organizacyjnych, jak również z sądami i prokuraturami. 

Przyjmowanie osadzonych

To właśnie w tym dziale rejestrowana jest dokumentacja oczekująca na wykonanie, która stanowi podstawę osadzenia w jednostce penitencjarnej. Przyjmowane są osoby zgłaszające się do odbycia kary lub doprowadzane przez służby do tego uprawnione.

Obliczenia kary

Praca funkcjonariuszy działu ewidencji rozpoczyna się już po przekroczeniu przez osadzonego bramy naszej jednostki. To oni weryfikują dokumenty niezbędne do przyjęcia, sprawdzają tożsamość. Następnie w przypadku osób skazanych bądź ukaranych, sporządzają obliczenie kary - element wskazujący przewidywany czasookres pobytu osadzonego w warunkach izolacji penitencjarnej.

Czynności procesowe

Funkcjonariusze odpowiadają za udział osadzonych w czynnościach procesowych, prowadzenie akt ewidencyjnych, zakładanie kart identyfikacyjnych, wszelkie czynności podejmowane wobec tymczasowo aresztowanych.

Transportowanie

Prowadzą bezpośredni nadzór nad osadzonymi wytypowanymi do transportu. Jako pierwsi funkcjonariusze posiadają również wiedzę na temat osadzonych, którzy mają zostać przetransportowani do tutejszej jednostki.

Zwolnienia

Czynności związane ze zwolnieniem osadzonego z jednostki penitencjarnej odbywają się również w dziale ewidencji. To tutaj osadzeni odbierają świadectwa zwolnienia z jednostki penitencjarnej z nadzieją, że nigdy więcej do niej nie wrócą.

To jedynie niewielka część głównych obszarów działań funkcjonariuszy ewidencji, których cechuje skrupulatność, precyzja, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

tekst, zdj. kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej