W dniu 19.10.2022r. odbyły się specjalistyczne ćwiczenia obronne między innymi we współpracy z Komendą Miejską Policji w Bytomiu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gliwicach.

Służba Więzienna poprzez ćwiczenia i symulacje zagrożeń bezpieczeństwa jednostki jest przygotowana do działań w sytuacjach realnego zagrożenia. W dniu 19 października br. w Naszej jednostce penitencjarnej zostały przeprowadzone specjalistyczne ćwiczenia obronne przy współudziale innych służb mundurowych, które od lat współpracują ze Służbą Więzienną. Przeprowadzono symulacje sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa aresztu.

Trzy epizody

Ćwiczenia specjalistyczne dotyczyły trzech niebezpiecznych sytuacji.

Pierwsza z nich dotyczyła uzupełnienia stanu etatowego jednostki przydziałami organizacyjno - mobilizacyjnymi. W rolę nowych funkcjonariuszy wcielili się uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu.

Kolejny epizod dotyczył podejmowania czynności służbowych skutkujących rozejściem się agresywnego tłumu, który zgromadził się w rejonie jednostki penitencjarnej. W rolę pozorantów wcielili się uczniowie klasy mundurowej ZDZ w Bytomiu. Epizod ten związany był również z użyciem grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego celem weryfikacji podejrzanego pakunku pozostawionego przez uczniów w rejonie parkingu.

Ostatnią częścią ćwiczeń było podjęcie czynności służbowych związanych z koniecznością ugaszenia pożaru jak również wyegzekwowania zgodnego z prawem zachowania przez osadzonych, którzy odmówili poddania się ewakuacji. Powyższe zadanie została zrealizowane przy współudziale Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Ćwiczenia = zdobywanie doświadczenia

W toku ćwiczeń sprawdzono umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, sprawdzono mobilność funkcjonariuszy. Dzięki takim ćwiczeniom funkcjonariusze Służby Więziennej mają możliwość przygotowania się na potencjalne zagrożenie. Przeprowadzone ćwiczenia miały niewątpliwie na celu udoskonalenie umiejętności organizowania działań ochronnych, obronnych. Sytuacje przedstawione w poszczególnych epizodach pozwoliły usprawnić współpracę między poszczególnymi pionami służb jak również współpracę z pozostałymi formacjami mundurowymi.

Tekst, zdj.: kpt. Krzysztof Hyba

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej