Areszt Śledczy w Bytomiu uczestniczy w charytatywnej akcji zbierania nakrętek.

Każdy zebrany kilogram to kolejna złotówka przeznaczona na szeroko pojętą rehabilitację, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Na terenie naszej jednostki po raz pierwszy zorganizowano ,,Zakręconą akcję’’, w której udział wzięli funkcjonariusze oraz osadzeni. W oddziałach mieszkalnych pojawiły się dodatkowe pojemniki, w których osadzeni mogli umieszczać plastikowe nakrętki.  Nakrętki przekazane będą na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla małego Bartka.  Zbiórka nakrętek ma wiele wymiernych korzyści. Uwrażliwia na potrzeby innych oraz niesie pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.

EKO nakrętki

Akcja ma również wymiar edukacji ekologicznej, która zajmuje w naszej jednostce ważne miejsce w prowadzonych oddziaływaniach resocjalizacyjnych, których celem jest edukacja osadzonych w zakresie kształtowania postaw pro-ekologicznych. Dzięki akcji wyrabiany jest nawyk selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym dbania o środowisko.

,,Zakręcona akcja’’ to dla osadzonych kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu poprzez udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Powyższa akcja będzie nadal promowana i prowadzona zarówno wśród funkcjonariuszy jak i osadzonych.

zdjęcia, tekst: por. Krzysztof Hyba

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej