W dniach 16-18 sierpnia 2019 r. z okazji 45-lecia istnienia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce w Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek” oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół AA. Do udziału w zlocie, w charakterze gości, zostali zaproszeni również funkcjonariusze Służby Więziennej.

W dniach 16-18 sierpnia 2019 r. z okazji 45-lecia istnienia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce w Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek” oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół AA. Do udziału w zlocie w charakterze gości zostali zaproszeni również funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym Aresztu Śledczego w Bytomiu. W dniu 17.08.2019 roku dwóch wychowawców działu penitencjarnego gościnnie wzięło udział w spotkaniu tematycznym „Z więziennej grupy AA na wolność”. W czasie spotkania skazani, również aktualnie odbywający karę pozbawienia wolności ( przebywając obecnie na czasowym zezwoleniu na opuszczenie Zakładu Karnego) dzielili się swoimi doświadczeniami, jak uczestnictwo we wspólnocie AA pomaga im w walce z nałogiem. Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu na bazie podpisanego porozumienia spotkania grupy AA odbywają się w czwartki o godzinie 16:00.

Zgodnie z Preambułą AA, Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, są samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie opiera anie nie zwalcza żadnych poglądów. Ich podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

tekst, zdjęcia: ppor. Adam Machwic

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej