W piątkowy ranek w murach Aresztu Śledczego w Bydgoszczy doszło do bezprecedensowego przedsięwzięcia. W ramach szerokiego projektu, którego celem jest podniesienie świadomości co do odpowiedzialności prawno-karnej młodocianych oraz dorosłych, funkcjonariusze Policji przy udziale funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy nagrywali materiał filmowy. Nagrania realizowane w bydgoskim areszcie są częścią projektu mającego na celu przeciwdziałanie eskalacji przestępczości w naszym regionie.

Innowacyjny projekt

Z uwagi na rosnący problem demoralizacji młodzieży oraz jej udział w coraz poważniejszych przestępstwach z użyciem przemocy oraz przeciwko mieniu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podjęła się stworzenia filmu, który swoim przesłaniem ma trafić do młodych ludzi schodzących na drogę przestępstwa. Partnerami przedsięwzięcia są: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy we Włocławku, Komisja ds. Prewencji i Kurateli Kujawsko-Pomorskiej Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, Zakład Poprawczy w Szubinie oraz Bydgoski Klub Sztuk Walki. Być może uświadomienie młodym ludziom realnych konsekwencji złych życiowych wyborów uchroni choć część z nich przed takim życiem. W tym celu jest właśnie realizowany jest film, którego akcja toczy się również za więziennym murem. Materiał o charakterze dokumentalnym z uwypuklonymi aspektami negatywnych wyborów ma dać do myślenia, czy warto zejść na drogę przestępstwa.  

Nikt, tak jak my nie rozumie tego problemu

Areszt Śledczy w Bydgoszczy  bez wahania zaangażował się w projekt. To właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej są naocznymi świadkami tego jak młodzi ludzie wybierając drogę przestępstwa trafiają do więziennej celi. Jak zmienia się ich dotychczasowe życie, jak żałują tego co zrobili. Jak żal im straconego czasu. Czasu, który mogli poświęcić swoim bliskim lub na naukę, czy pracę zawodową. To właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej widzą jakie problemy wynikają z izolacji penitencjarnej młodych ludzi, z koniecznością pozostawienia dotychczasowego życia bez ograniczeń.

Scenariusz filmu

Scenariusz przedsięwzięcia zakłada pokazanie drogi wyborów młodego człowieka i wynikające z tych wyborów konsekwencje. W tym celu materiał filmowy będzie zawierał wszelkie aspekty związane z tym, czego może spodziewać się młody człowiek, gdy dokona przestępstwa. Dzięki temu filmowi  młodzi ludzie "poczują smak" policyjnego radiowozu, sali rozpraw oraz więziennej celi. Być może skłoni to część z nich do zastanowienia się nad swoimi wyborami. 

Współpraca w imię bezpieczeństwa

Przygotowany wspólnie film będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć profilaktycznych z małoletnimi w placówkach oświatowych. Jest to przykład na wzorową współpracę poszczególnych służb oraz instytucji państwowych w imię poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Wspólna idea, której owoc będzie wykorzystywany podczas pracy z młodzieżą w ramach działań profilaktycznych zarówno przez funkcjonariuszy Policji, jak również przez Służbę Więzienną.    

"Od chwili przekroczenia bramy więzienia cela stanie się Twoim domem, współosadzeni Twoją rodziną... Czy takiego domu chcesz? Czy o takiej rodzinie marzyłeś....? Zastanów się zanim będzie za późno!"

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Rafał Grabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej