26.10.2018 r. w ramach podpisanego porozumienia między Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy a Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, uczniowie Technikum Mundurowego klas o profilu Służby Więziennej i Policji mieli możliwość przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce penitencjarnej. Zapoznali się ze specyfiką i zasadami funkcjonowania zakładu karnego typu otwartego.

Kierownik Oddziału Zewnętrznego przedstawił założenia program „Praca dla więźniów” na przykładzie realizacji powyższego programu w Oddziale Zewnętrznym.

Mogli oni zapoznać się z infrastrukturą jednostki, z której na co dzień korzystają osoby pozbawione wolności – świetlicę, plac spacerowy z boiskiem sportowym i salę widzeń. Dużym zainteresowaniem cieszył się przedstawiony naszym gościom schemat układu i znaczenia więziennych tatuaży, w wielu przypadkach powiązany z podkulturą więzienną o której również szeroko opowiadał funkcjonariusz. Spotkanie dało możliwość uzupełnienia teoretycznej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej o aspekt praktyczny.

tekst/foto: ppor. P. Szada

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej