Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych młodzieży, a także zapoznanie z aktualną ofertą zatrudnienia było przedmiotem zajęć przeprowadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Porozumienie

W wyniku podpisania porozumienia z Technikum Menadżerskim w Bydgoszczy na terenie bydgoskiego aresztu przeprowadzone zostały kolejne już zajęcia dla uczniów klas mundurowych. Porozumienie ma na celu wspólne działanie na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby. Uczniowie mają także możliwość uzyskania informacji jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, aby móc zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Spotkanie z młodzieżą

W pierwszej części szkolenia uczniowie poznali podstawową budowę poszczególnych broni, a także przepisy regulujące jej wykorzystanie. Mieli także możliwość odbycia szkolenia przeprowadzonego przez zbrojmistrza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja środków przymusu bezpośredniego, a także uzbrojenia, które znajduje się na wyposażeniu Służby Więziennej. Uczniowie mieli możliwość odbycia szkolenia, które przeprowadził zbrojmistrz plut. Przemysław Cygański.

Służba Więzienna - dobry wybór

W drugiej części zajęć szkoleniowych wychowawca mjr Maciej Ciepluch przeprowadził zajęcia o charakterze patriotycznym. Zapoznał uczniów z wybitnymi postaciami historycznymi z regionu. Wychowawca opowiedział uczniom o roli wychowawcy, przybliżył także zadania Służby Więziennej, opowiedział o trwających naborach do służby. Uczniowie poznali też ofertę edukacyją Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej