Funkcjonariusze bydgoskiego aresztu zaangażowali osadzonych do sadzenia drzewek na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego oraz parku należącego do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. 

Nowe drzewa

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy pomagali przy dokonaniu nasadzeń kompensacyjnych 40 sztuk drzew liściastych na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego oraz parku należącego do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. 

Resocjalizacja

Osadzeni zostali zaangażowani przez kadrę penitencjarną w pomoc przy sadzeniu nowych drzewek pod okiem mjr Roberta Firy, wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych. Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Jednym z tych zachowań bez wątpienia jest dbałość o środowisko naturalne. Drzewa są jednym z najcenniejszych elementów naszego środowiska - to płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia oraz umożliwiają ludziom bliski kontakt z naturą. W zamian dają ludziom i wszystkim zwierzętom tlen niezbędny do życia. Realizacja tejże inicjatywy daje możliwość osadzonym właściwego zagospodarowania czasu, wykonania czynności pożytecznych dla społeczeństwa przy jednoczesnym właściwym wykorzystaniu czasu wolnego.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Dzimińska/kpr. Miłosz Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej