18 maja 1920 roku na świat przyszedł jeden z najwybitniejszych Polaków - Jan Paweł II. Wychowawcy działu penitencjarnego z bydgoskiego aresztu podjęli starania, aby osadzeni ten dzień uczcili w sposób wyjątkowy.

Oddziaływania penitencjarne

Najgorszym więzieniem byłoby serce zamknięte i zatwardziałe, a największym złem rozpacz. Życzę wam nadziei. Życzę wam przede wszystkim radości z odnalezienia już teraz pokoju serca w skrusze, w przebaczeniu Bożym, w przyjęciu Jego łaski. Życzę wam, abyście mogli cieszyć się lepszymi warunkami życia tutaj, stopniowo zasługując na zaufanie społeczeństwa – mówił do osadzonych Jan Paweł II podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Płocku

Wykonywanie kary pozbawienia wolności zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa – innymi słowy – najważniejsza jest ich resocjalizacja. Jedną z podejmowanych przez Służbę Więzienną inicjatyw jest zapewnienie prawa do praktyk religijnych zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym. Osadzeni uczestniczą w mszach świętych, mogą posiadać przedmioty związane z kultem religijnym, mogą korzystać z indywidualnych posług religijnych. Niekiedy to właśnie pobyt w warunkach izolacji powoduje, że osadzeni identyfikują się z Kościołem, dążąc do poprawy, wierząc w jej sens.

102. rocznica urodzin Jana Pawła II

Podjęta inicjatywa przez wychowawców działu penitencjarnego związana z 102. urodzinami Jana Pawła II była wyrazem chęci przekazania wartości i ideałów, które dawał wszystkim w okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty – nauczania i wielkiego dziedzictwa jako inspiracji dla następnych pokoleń. Tego dnia osadzeni w oddziałach mieszkalnych wykonywali gazetki ścienne pod okiem wychowawców poświęcone Janowi Pawłowi II, a także wysłuchali audycji w radiowęźle.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt .Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej