Trzech osadzonych zatrudnionych jest w bydgoskim więziennym radiowęźle. Pod czujnym okiem wychowawcy, każdego dnia za pośrednictwem radiowęzła przekazywane są wszystkim osadzonym bieżące informacje.

Zatrudnienie

Zatrudnienie jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych sposobów resocjalizacji. W bydgoskim areszcie do obsługi radiowężła zatrudnia się nieodpłatnie trzech osadzonych. Ich codzienna praca nadzorowana jest przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych.   

Radiowęzeł - twoje okno na świat.

W naturze człowieka jest oglądanie interesujących tematów, filmów, czy innych programów. Będąc człowiekiem wolnym włączamy telewizor lub inny odbiornik, by zasięgnąć informacji. Czytamy gazetę, przeszukujemy strony internetowe. Dopiero w warunkach izolacji, gdy doskwiera deficyt na informacje z mediów możemy uświadomić sobie jaką rolę może spełniać więzienny radiowęzeł. Ta codzienna dawka informacji emitowana przez więzienny radiowęzeł przekazuje osadzonym bieżące informacje. Informacje przekazywane w codziennych audycjach dotyczą regionu, ważniejszych wydarzeń ze świata. Wydarzenia sportowe, czy inne ważniejsze dotyczące gospodarki, biznesu przeplatane są z komunikatami dotyczącymi życia codziennego w jednostce. W łatwy i obszerniejszy sposób można dotrzeć z informacjami o organizowanych konkursach ogólnopolskich, regionalnych, czy lokalnych.

Główną działalnością bydgoskiego radiowęzła jest nie tylko retransmisja programów pochodzących ze stacji komercyjnych, ale także komunikaty, pogadanki, programy sportowe, posługi religijne. Kadra penitencjarna stara się także, by więźniowie aktywnie włączali się w ich redagowanie. 

 

Tekst: mjr Robert Fira

Zdjęcie: st. szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej