26.01.2018 r. dzięki wspólnemu zaangażowaniu Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA", Dyrekcji MDK nr 1 w Bydgoszczy oraz administracji Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - zorganizowano pilotażowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora BORPA. W turnieju udział wzięli również skazani z bydgoskiego „ozetu”.

Sędzią Głównym turnieju, rozgrywanego w systemie szwajcarskim, był Pan Prezes UKS MDK nr 1 Hetman.

W trakcie zawodów nie zabrakło prawdziwych sportowych emocji. Szachy to niezwykle wartościowa gra. Forma umysłowego wysiłku nieodłącznie związana z tym sportem (rozwijającego zdolność planowania, myślenia strategicznego, kalkulacji ryzyka) pozytywnie wzmacnia pożądane cechy w jednostce i tym samym wpisuje się w cele ogólne założonego procesu resocjalizacji podejmowanego wobec skazanych.

Zwycięzcą I Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora BORPA został osadzony z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

 

 

tekst/foto kpt. M. Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej