Na mocy porozumienia zawartego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z Dyrekcją Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy miała możliwość poznania pracy bydgoskiego „CIS”-u.

Centrum Integracji Społecznej współpracuje z Aresztem w zakresie pomocy skazanym, którzy opuszczają mury więzienne. Pracownicy tej palcówki pomagają w reintegracji społecznej i zawodowej. Osadzeni zapoznali się z katalogiem zajęć prowadzonych na terenie palcówki jak i w praktycznym przyuczeniu do zawodu u nowego pracodawcy.

 

tekst/foto : ppor. P. Szada

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej