Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Bydgoszczy rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w bydgoskiej katedrze, której przewodniczył ks. biskup Jan Tyrawa. Po mszy uczestnicy obchodów pomaszerowali na plac Wolności, gdzie przedstawiciele władz wygłosili przemówienia.

Uroczyste obchody

3 maja 2019 roku w Bydgoszczy świętowaliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczyste obchody zgromadziły wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz lokalnych, organizacji społecznych, przedstawicieli służb mundurowe oraz poczty sztandarowe. Wśród zebranych była delegacja Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z mjr. Jarosławem Jakubowskim - Zastępcą Dyrektora na czele. Podczas homilii Jan Tyrawa przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w dwusetną rocznicę Konstytucji 3 maja podczas nabożeństwa dziękczynnego w Warszawie… „naucz nas być wolnymi”. Biskup wskazał jak wielkie znaczenie dla wolności ojczyzny miła wiara, jak dzięki przywiązaniu do niej nie traciliśmy idei Konstytucji 3 Maja przez lata zawieruchy i wojen.

Uroczysty przemarsz

Po mszy w katedrze uczestnicy obchodów pomaszerowali na plac Wolności, gdzie przedstawiciele władz wygłosili przemówienia. Licznie zebrani bydgoszczanie mogli podziwiać uroczyście wystawione poczty sztandarowe, wśród których obecny był poczet sztandarowy OISW w Bydgoszczy. Salwa honorowa oddana na Placu Wolności poprzedziła występ Zespołu pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

Wiwat Maj… 3 Maj

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Byłą ustawą regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość.

Testament i spuścizna

Zdaniem dwóch jej współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”, ojczyzny która wspólnym wysiłkiem naszych przodków odrodziła się po 123 latach, dając początek Państwu, w którym obecnie przyszło nam żyć.

Dlatego też, bacząc na dług przelanej krwi i cierpienia winniśmy, w chwilach takich jak 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, podkreślać dumę z bycia Polakami.

Tekst: kpt. Rafał Grabski

Zdjęcia: www.bydgoszcz24.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej