Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie wzięli udział w rekreacyjnym rajdzie rowerowym zorganizowanym w związku z Europejskim Dniem Profilaktyki Udarowej.

Rajd rowerowy

Rekreacyjny rajd rozpoczął się o godzinie 11:00 na placu Wolności w Bydgoszczy. Uczestnikami rajdu rowerowego byli także funkcjonariusze pełniący służbę w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy- Fordonie. Uczestnicy przejechali ulicami miasta na plac przy ul. J. Styki w Fordonie. Cała trasa liczyła 20 km. Wszystkie osoby otrzymały koszulki wraz z numerami startowymi. Na końcu przejazdu wylosowano szczęśliwców, którzy mogli liczyć na dodatkowe nagrody i upominki za udział w rajdzie. Impreza miała zachęcić do częstszej jazdy rowerem osoby, które bały się przejazdu dłuższych dystansów. Całość kwoty uzbieranej z wpisowego zostanie przekazana na działania statutowe Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie. 

Wsparcie Służby Więziennej

Wydarzenie to dało kolejną możliwość promowania Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca pracy. Czworo funkcjonariuszy - kpt. Marek Mikielewicz, kpt. Agnieszka Dzimińska, kpr. Miłosz Kaźmierczak oraz st. kpr. Wojciech Kowalczyk zaprezentowali obecnym ofertę związaną z naborem do Służby Więziennej. Odpowiadali na szereg pytań zadawanych przez uczestników rajdu. Udział w rajdzie był także okazją do podkreślania roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez izolację sprawców przestępstw i prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne. Istotnym czynnikiem uczestnictwa w rajdzie było kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego obrazu Służby Więziennej jako formacji profesjonalnej i otwarcie współpracującej ze społeczeństwem.  

 

Tekst: kpt. Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej