Skazani z Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy zaangażowali się w prace porządkowe na terenie starego cmentarza ewangelickiego we Włókach.

Zgodnie z porozumieniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Wójta Gminy Dobrcz, grupa kilku skazanych sprzątała teren starej ewangelickiej nekropolii. Praca polegała zarówno
na karczowaniu krzaków, uprzątaniu liści jak również porządkowaniu starych nagrobków. Dzięki zaangażowaniu skazanych udało się uporządkować to szczególne miejsce pamięci przy zachowaniu wyjątkowości alei klonowo-lipowej cmentarza.

Tego rodzaju zadania wykonywane przez osadzonych stanowią podstawowy element oddziaływania resocjalizacyjnego wobec osób pozbawionych wolności.

 

tekst/foto : kpt. Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej