Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zorganizowali zbiórkę materiałów biurowych oraz szkolnych dla dzieci z Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. Uroczyste przekazanie darów nastąpiło na obchodach IV Edycji Wojewódzkiego Przeglądu Form Tanecznych „Tylko dance ma sens”.

Wyjątkowa inicjatywa

Dzień Dziecka dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych powinien być czasem radości z otrzymanych prezentów, niewielkich, symbolicznych lecz danych od serca. Dzieci z placówki przy ul. Jesionowej potrzebują wielu takich dni, z uwagi na swoje deficyty i upośledzenia, które w prezencie otrzymały już na starcie od życia. Każdy dzień pełen radości i słońca jest dla nich bardzo cenny. W ramach  zbiórki zorganizowanej w miesiącu kwietniu i maju, nasze koleżanki i koledzy podzielili się swoim sercem i podarowali niezliczone ilości plasteliny, modeliny, piasku kinetycznego, wycinanek, kolorowej krepy, kleju, farb, puzzli i wiele innych przedmiotów, które dzieci będą mogły wykorzystywać na zajęciach. Efekt zbiórki przeszedł nasze oczekiwania.

Owocna współpraca

Od kilku już lat Areszt Śledczy w Bydgoszczy wspiera Zespół Szkół Specjalnych poprzez udziału funkcjonariuszy w przedsięwzięciach organizowanych przez placówkę, sponsorowanie posiłków dla dzieci. Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy w ramach programów resocjalizacyjnych pomagają w pracach porządkowych na rzecz placówki. Obecnie podjęta inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem w naszej jednostce. W akcję zaangażowali się również członkowie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, którzy ufundowali zakup piłek do zajęć korekcyjnych i również dołożyli swoją cegiełkę do zbiórki materiałów biurowych.

Wzruszająca chwila przepełniona radością

Efekt zbiórki funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy uroczyście przekazali na ręce Pani Ilony Zygadło - Dyrektor Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy, której towarzyszyły dzieci. To one jak nikt potrafią okazać radość oraz wdzięczność z otrzymanych prezentów. Buzie pełne uśmiechu i niejednokrotnie oczy pełne łez szczęścia utwierdzają w nas przekonanie, że warto jest pomagać i czynić dobro.

Kolejna edycja

Niezmiernie pozytywnym efektem zbiórki jest to, że osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu zapewniają o chęci wspierania kolejnych takich inicjatyw. Kto wie, być może jest to początek tradycji...tradycji pomagania .

Serdecznie dziękujemy darczyńcom!

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Grabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej