Organizacja roli i pracy penitencjarnej, a także zapoznanie z aktualną ofertą zatrudnienia było przedmiotem zajęć, jakie przeprowadzili funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie podczas spotkania ze studentami z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 III Seminarium Metodyczne "Resocjalizacja - teoria i praktyka"

Seminarium otworzyła dr hab. Helena Ostrowicka, Dziekan Wydziału Pedagogiki, profesor uczelni oraz dr Agnieszka Latoś, Przewodnicząca Rady Kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna, profesor uczelni. Seminarium moderował dr hab. Jacek Szczepkowski, profesor uczelni. Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęło trzynaścioro specjalistów z zakresu resocjalizacji. W wydarzeniu wzięło udział 115 studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Seminarium było podzielone na dwie części: cześć teoretyczną (prelekcje) oraz cześć praktyczną (warsztaty).

Teoria i praktyka

W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie mjr Maciej Ciepluch, kpt. Agnieszka Dzimińska oraz mł. chor. Monika Kardach. Na zajęciach omówiono organizację pracy i rolę kadry penitencjarnej w Służbie Więziennej, przedstawione zostały zadania Służby Więziennej. Funkcjonariusze zapoznali studentów z aktualną ofertą zatrudnienia w Służbie Więziennej. Studenci byli zainteresowani możliwościami jakie daje formacja, a wielu z nich deklarowało chęć podjęcia służby w szeregach. Dzięki udziałowi w seminarium studenci dowiedzieli się także jakimi kwalifikacjami zawodowymi oraz cechami i predyspozycjami osobistymi trzeba się wykazywać, aby móc zostać funkcjonariuszem.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia: kpr. Marcin Fryckowski/ https://www.ukw.edu.pl/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej