Areszt Śledczy w Bydgoszczy nieodpłatnie przekazał samochód Peugeot Boxer do bydgoskiego Caritas.

Darowizna

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym samochód Peugeot Boxer nieodpłatnie przekazano do organizacji pożytku publicznego jaką jest bydgoski Caritas. Samochód został przekazany ks. Wojciechowi Przybyła, który jest Dyrektorem Caritasu Diecezji Bydgoskiej. 

Wspólny cel

Przekazanie samochodu ma na celu udzielenie wsparcia w realizacji zadań jakie posiada Caritas. Należą do nich m. in. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, pomoc społeczna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywateksjiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wiele innych.

 

Tekst: por.Agnieszka Dzimińska

Zdjęcie: st.kpr. Marcin Fryckowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej