Załoga bydgoskiego aresztu odbyła cykl spotkań z uczniami klas maturalnych Technikum Mechanicznego nr 1 w Bydgoszczy promując Służbę Więzienną.

Promocja Służby Więziennej

Z inicjatywy działu kadr bydgoskiego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, we współpracy z dyrekcją placówki oświatowej, zorganizowano cykl spotkań z uczniami klas maturalnych Technikum Mechanicznego nr 1 w Bydgoszczy, promujących Służbę Więzienną. W spotkaniach oprócz funkcjonariuszy działu kadr wzięli udział funkcjonariusze działu ewidencji, kwatermistrzowskiego, ochrony oraz penitencjarnego.

Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się jak wygląda codzienna służba w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostkach penitencjarnych oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja środków przymusu bezpośredniego stosowanych podczas służby. Przedstawiono również zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz ścieżki rozwoju zawodowego, a także zainteresowano młodzież możliwością kontynuowania edukacji w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Pod koniec każdego spotkania przedstawiciele Aresztu Śledczego w Bydgoszczy udzielali odpowiedzi na zadawane przez szkolną młodzież pytania, a także starali się rozwiać wszelkie obawy i wątpliwości związane z naszą formacją.

Nabór do bydgoskiego aresztu

Aktualnie trwa nabór do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Oferty pracy dostępne są tutaj: 

https://sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-bydgoszczy

 

Tekst/zdjęcie: st. szer. Joanna Walas

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej