Podniesienie kwalifikacji, wykształcenie nawyku pracy - tym kieruje się Służba Więzienna chcąc doprowadzić do skutecznej resocjalizacji. Narzędziem do realizacji celu są m.in. szkolenia - w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy aktualnie organizowane są dwa kursy dla osadzonych.

Nadrzędne cele szkolenia

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji, wykształcenie nawyku pracy, wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz na trudną sytuację osadzonych opuszczających jednostkę penitencjarną. Umożliwienie osadzonym zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest jednocześnie szansą na taki powrót do społeczeństwa, który umożliwia osadzonym uczciwe życie, zgodne z normami społecznymi, w którym zdobyte umiejętności dają możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a tym samym dostatnie życie - co w efekcie doprowadzić może do niepowrotu do przestępstwa.

Szkolenia realizowane aktualnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

Od 14.07.2020 r. w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy grupa osadzonych rozpoczęła cykle szkoleniowo-aktywizacyjne finansowane w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Obecnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy aktualnie realizowane są dwa szkolenia kursowe:

  • nowoczesnych technologii w budownictwie - w którym uczestniczy 13 mężczyzn,
  • profesjonalnego sprzątania - w którym uczestniczy 7 kobiet.

Kursanci podczas nauki zdobywają nie tylko teoretyczne i praktyczne umiejętności w zawodzie, ale poznają również podstawowe zagadnienia dotyczące przepisów bhp, małej księgowości (grupa kobiet), udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej. Prawidłowo zrealizowany cykl szkoleniowy powinien zakończyć się podjęciem pracy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy zgodnym ze zdobytymi kwalifikacjami, przez każdego uczestnika szkolenia.

 

Tekst: por. Grażyna Garbal

Zdjęcia: por. Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej