Służba Więzienna uznaje konieczność profesjonalnego szkolenia w dziedzinie posługiwania się bronią palną za priorytet. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, funkcjonariusze uczestniczyli tym razem w teoretycznym szkoleniu strzeleckim.

Istota szkolenia

Jednostki penitencjarne to instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i kontrolę w systemie penitencjarnym, przez co przywiązują ogromną wagę do szkolenia swoich funkcjonariuszy. Elementem kluczowym jest umiejętność posługiwania się bronią palną. Teoretyczne szkolenie strzeleckie stanowi podstawę dla praktycznych umiejętności, ale również kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną, prawo, etykę oraz taktykę.

Szkolenie przeprowadził mł. chor. Łukasz Śniegowski – zbrojmistrz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Przykładowe rodzaje broni wykorzystywane w toku służby to: 

1.      Strzelba powtarzalna kal.12 MOSSBERG: model 50577, model 53693, model Flex 500;
2.      5,56 mm karabinek Beretta wz. ARX 160;
3.      9 mm pistolet P99 Walther;
4.      9 mm pistolet maszynowy wz. 06;
5.      9 mm pistolet maszynowy wz. 98;
6.      40 mm wyrzutnik pocisków obezwładniających.

Plan zajęć teoretycznego szkolenia strzeleckiego

Zanim funkcjonariusze sięgną po broń, muszą mieć głęboką znajomość prawa dotyczącego używania broni palnej oraz etycznych zasad postępowania. Szkolenie obejmuje omówienie przepisów prawnych dotyczących samoobrony, używania broni w sytuacjach awaryjnych oraz zasady proporcjonalności w działaniach interwencyjnych.

Każde teoretyczne szkolenie strzeleckie rozpoczyna się od rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze uczą się, jak bezpiecznie obsługiwać, przenosić i przechowywać broń palną, unikając wypadków i nieumyślnego wystrzału.

Podczas zajęć teoretycznych omawiane są podstawowe techniki celowania, takie jak pozycja strzelecka, trzymanie broni oraz kontrola oddechu. Wykładowcy prezentują różne techniki celowania, dostosowane do różnych scenariuszy interwencji.

Współczesne szkolenie strzeleckie nie kończy się na umiejętnościach strzeleckich. Funkcjonariusze muszą być w stanie rozpoznawać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego też część szkolenia poświęcona jest identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz opracowywaniu strategii reagowania na nie.

Teoretyczne szkolenie strzeleckie podsumowało zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a także wymiana własnych doświadczeń i znajdowanie optymalnych rozwiązań, które pozwalają funkcjonariuszom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Wnioski

Teoretyczne szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy stanowi kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa w systemie penitencjarnym. Poprzez solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, funkcjonariusze są w stanie skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, minimalizując ryzyko dla siebie i innych osób. Ostatecznie, inwestycja w szkolenie strzeleckie przyczynia się do zwiększenia profesjonalizmu i bezpieczeństwa w służbie więziennej.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej