Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłosił kolejną procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów do służby w naszej formacji na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. 

Dokumenty należy składać w terminie do  05 kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji na stronie:

Rektrutacja - Areszt Śledczy w Bydgoszczy

Rekrutacja - Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie

 

Ponadto:

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach okręgu bydgoskiego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej