8 maja 2024 r. ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych w pełnym wymiarze etatu z Barbarą Ciupa, Prezes Zarządu Spółki Komplementariusza.

Zatrudnienie skazanych

Wyzwania związane z ogólnie pojętą resocjalizacją, a w tym kształtowaniem poczucia odpowiedzialności, praworządności oraz obowiązku - zaczynają się od rozmów i oddziaływań wychowawczych, ale przede wszystkim postawy społecznie pożądane kształtuje praca. To ona pozwala osadzonym rozwijać się i poczuć się pewniej na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Prace u nowego kontrahenta będą wykonywane w hotelu Akor na stanowisku pomoc kuchenna w pełnym wymiarze etatu, odpłatnie. Do zatrudnienia na terenie kontrahenta skierowani zostaną osadzeni z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Skazani zatrudnieni będą w systemie bez konwojenta. Nawiązanie współpracy ma na celu kształtowanie wśród skazanych społecznie pożądanych postaw oraz wyrabianie nawyku pracy, co pomoże we wspomnianej wyżej readaptacji społecznej po opuszczeniu przez skazanych jednostki penitencjarnej. Jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.

Korzyści

Zatrudnienie skazanych wspomaga nie tylko readaptację osób pozbawionych wolności i ich powrót do społeczeństwa, ale także przynosi korzyści społecznościom lokalnym. W ramach takiej współpracy osadzeni mają możliwość wykonywania pracy w różnych firmach i na różnych stanowiskach, mając tym samym możliwość wykonywania pracy, zdobywania doświadczenia i pobytu poza murami więzienia.

Zatrudnienie może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb społeczności i umiejętności skazanych, ale zawsze ma na celu wspieranie procesu reintegracji społecznej i zapobieganie powrotowi do przestępstwa, bowiem jedną z głównych korzyści zatrudnienia skazanych jest zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępczości. Dając skazanym możliwość aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu widzimy, że praca pomaga im rozwijać umiejętności zawodowe, budować poczucie własnej wartości oraz tworzyć więzi społeczne. Poprzez zaangażowanie w pozytywne działania osoby skazane mają szansę na naukę odpowiedzialności, współpracy oraz samodyscypliny.

Programy zatrudnienia skazanych wymagają odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji odpowiedzialnych za ich realizację. Konieczne jest zapewnienie nadzoru nad skazanymi i zasad postępowania - te zostały szczegółowo omówione przed zawarciem umowy. Dla wielu osób skazanych, zwłaszcza zainteresowanych pracą i możliwością rehabilitacji swojego postępowania, programy zatrudnienia mogą być skutecznym narzędziem w procesie reintegracji społecznej. Praca w myśl art. 67 kkw jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczną resocjalizację skazanych, dlatego też warto kontynuować inwestycje w tego rodzaju inicjatywy, które nie tylko pomagają skazanym, ale także wzmacniają społeczność jako całość.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: st. sierż. Joanna Elminowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej