Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę w sprawie zatrudnienia skazanych z Dyrektorem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Kolejne miejsce pracy osadzonych

Mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy  oraz Henryk Tucholski, Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podpisali umowę o zatrudnienie nieodpłatne osadzonych w ramach programu „Praca dla więźniów”. Osadzeni podejmą się zatrudnienia jako pracownicy gospodarczy. Gośćmi z Sądu byli również Przemysław Kruszczyński, zastępca dyrektora oraz Robert Góralski, kierownik oddziału gospodarczego. Natomiast jednostkę obok dyrektora reprezentowali: ppłk Jarosław Jakubowski, zastępca dyrektora, mjr Krzysztof Sulecki, kierownik działu penitencjarnego oraz sierż. Joanna Elminowska, wychowawca zajmujący się zatrudnieniem.

Oddziaływania poprzez pracę

Kadra Aresztu Śledczego w Bydgoszczy dokłada starań, aby zatrudnienie skazanych obejmowało jak najliczniejszą populację skazanych. Każda podpisana umowa o zatrudnienie skazanych sprzyja oddziaływaniu resocjalizacyjnemu i jednoczesnie umożliwia kontrahentom osiągnięcie optymalnych efektów ekonomicznych. Praca kształtuje odpowiednie zachowania i postawy prospołeczne, uczy racjonalnego wykorzystywania czasu, pomaga zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Efektem tego jest widoczne ograniczenie negatywnych postaw osób pozbawionych wolności podczas ich pobytu w izolacji więziennej, a także większa możliwość uzyskania zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu więziennych murów.

Program "Praca dla więźniów"

O korzyściach z zatrudnienia, zarówno dla więźniów jak i pracodawców można przeczytać tutaj : "Praca dla Więźniów"

 

Tekst/ zdjęcia: sierż. Joanna Elminowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej