W dniu 22 kwietnia uwaga bardziej niż zwykle skupia się na ochronie naszej planety. Również osadzeni z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Oddziałów Zewnętrznych podejmują wyjątkowe działania na rzecz środowiska naturalnego. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieli okazję uczestniczyć w akcji sprzątania świata, do udziału w której zachęcali ich funkcjonariusze Służby Więziennej.

Akcja - sprzątanie

Ta niezwykła inicjatywa we współpracy z Programem "Czysta Bydgoszcz", prowadzona pod okiem mjr. Roberta Firy oraz kpt. Marka Mikielewicza – starszych wychowawców ds. kulturalno-oświatowych, ma na celu nie tylko edukację osadzonych na temat znaczenia ochrony środowiska, ale także zapewnienie im możliwości uczestnictwa w pozytywnych działaniach społecznych.

Czym dokładnie są te zajęcia kulturalno-oświatowe w terenie?

To nie tylko okazja do pracy fizycznej na rzecz natury, ale również czas poświęcony na refleksję nad własnymi postawami wobec środowiska oraz okazja do opuszczenia na chwilę murów więzienia. Osadzeni uczestniczą w sprzątaniu wybranych obszarów, takich jak tereny leśne, parki i inne tereny zielone, usuwając zanieczyszczenia i śmieci. Jednak to nie wszystko. Podczas tych zajęć prowadzone są również warsztaty edukacyjne, podczas których osadzeni mogą dowiedzieć się więcej na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, recyklingiem oraz ochroną przyrody. Dzięki temu mają szansę zrozumieć, jakie konsekwencje niesie za sobą brak dbałości o naszą planetę oraz jakie działania mogą podejmować, aby mieć realny wpływ na środowisko.

Wspólne dobro

Warto podkreślić, że dla wielu osadzonych jest to pierwsza okazja do uczestnictwa w tego rodzaju działaniach społecznych. Dzięki programowi zajęć kulturalno-oświatowych w terenie, mają oni możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i poczucia się częścią pozytywnych zmian. Wielką wartością tych działań jest również fakt, że przyczyniają się one do zmiany społecznego postrzegania osadzonych. Zamiast być widzianymi jedynie jako osoby związane z przestępczością, osadzeni uczestniczący w tych zajęciach stają się aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, angażującymi się w działania na rzecz dobra wspólnego. Akcja sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi prowadzona przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy to doskonały przykład tego, jak działania edukacyjne i społeczne mogą mieć pozytywny wpływ na jednostki oraz społeczność jako całość. Dzięki zaangażowaniu osadzonych, lokalne środowisko naturalne staje się czystsze i bardziej przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: mjr Robert Fira

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej