Miesiąc listopad jest okresem nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń resortowych. W tym roku, bez uroczystej akademii z uwagi na zagrożenie COVID-19 rozkazy personalne zostały wręczone funkcjonariuszom indywidualnie.

Miesiąc Niepodległości w cieniu pandemii

Narodowe Święto Niepodległości jest dla Polaków jednym z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów, a co za nimi idzie – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – Polska odzyskała suwerenność. Wysiłek naszych przodków, ich walka oraz wiara spowodowały, że dziś jesteśmy wolnym państwem, które pomimo zniszczeń jakie miały miejsce podczas I wojny światowej, potrafiło stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Tradycją stało się obchodzenie Święta Niepodległości w sposób uroczysty. W środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych, miastach - wszędzie najważniejszym tematem jest odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Corocznie organizowano marsze, koncerty, przedstawienia, wykłady. Rokrocznie w tym okresie odbywały się także uroczyste akademie, podczas których wręczano funkcjonariuszom Służby Więziennej wyróżnienia, awanse i odznaczenia. W tym roku wręczenie rozkazów personalnych odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na zagrożenie COVID-19 - odstąpiono od akademii, realizowane ono było w sposób indywidualny.

Awansowani oraz odznaczeni

W tym roku awanse w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przedstawiają się następująco:

 • 5 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego szeregowego,
 • 5 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego kaprala, w tym jeden funkcjonariusz z wyróżnienia,
 • 4 funkcjonariuszy otrzymało stopień plutonowego,
 • 1 funkcjonariusz otrzymał stopień sierżanta,
 • 5 funkcjonariuszy otrzymało stopień sierżanta sztabowego,
 • 6 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego sierżanta,
 • 2 funkcjonariuszy otrzymało stopień straszego sierżanata sztabowego,
 • 2 funkcjonariuszy otrzymało stopień chorążego,
 • 4 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego chorążego,
 • 2 funkcjonariuszy otrzymało stopień porucznika,
 • 2 funkcjonariuszy otrzymało stopień kapitana.

Nadane zostały 4 brązowe odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

Uchwałą Komisji Medali Honorowych w Potulicach nadano Brązową Odznakę Honorową Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Potulicach, z rąk kpt. Roberta Izydorczyka - członka Zarządu Głównego SOW w asyście kpt. Rafała Grabskiego - mjr. Henrykowi Hałas, kpt. Adamowi Pilarskiemu oraz kpt. Szymonowi Gackowskiemu. Odznaki te są dowodem uznania za zasługi w polu promowania zawodu więziennika w społeczeństwie.

Gratulacje

Wszystkim awansowanym, wyróżnionym oraz odznaczonym składamy najszczerze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów zarówno na szczeblu zawodowym jak i osobistym.

 

Tekst: por.Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia :por. Agnieszka Dzimińska/ archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej