W wyniku podpisania porozumienia z Technikum Menadżerskim w Bydgoszczy na terenie bydgoskiego aresztu przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów klas mundurowych.

Podpisanie pozozumienia

Mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Dyrektor Technikum Menadżerskiego w Bydgoszczy podpisali porozumienie mające na celu wspólne działanie na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu szacunku do munduru i służby.

Spotkanie z młodzieżą

W pierwszej części szkolenia uczniowie poznali podstawową budowę poszczególnych broni, a także przepisy regulujące jej wykorzystanie. Mieli także możliwość odbycia szkolenia przeprowadzonego przez zbrojmistrza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja środków przymusu bezpośredniego, a także uzbrojenia będącego na wyposażeniu Służby Więziennej.

Patriotycznie

W drugiej części zajęć szkoleniowych młodzież brała udział w prelekcji pt. „Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej pochodzący z Bydgoszczy i Nakła, którzy walczyli podczas II Wojny Światowej”. W trakcie prezentacji słuchacze zostali zapoznani biografią: komandora porucznika Borysa Karnickiego i komandora Bolesława Romanowskiego. Wymienieni oficerowi byli mieszkańcami regionu. Historia ich życia i walki o niepodległą Polskę wpływa na właściwe postawy patriotyczne młodych Polaków. W czasie pogadanki również wspomniano o licznych i trwałych związkach rejonu z Morzem Bałtyckim. Dodatkowo uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę użyczoną przez Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy pt. Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920.

 

Tekst: mjr Maciej Ciepluch/por. Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia: por. Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej