Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wzrost na obszarze miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz wprowadzenie w całym kraju strefy czerwonej, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy do 29 stycznia 2021 r., wstrzymuje się:
  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej na rzecz kontrahentów;
  • udzielanie osadzonym widzeń;
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

3. Areszt Śledczy w Bydgoszczy podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej