19.04.2018r. pod nadzorem wychowawcy skazani uczestniczyli w akcji "sprzątanie świata", której celem jest przede wszystkim niesienie ogólnej świadomości o współodpowiedzialności za nasze środowisko.

W ramach akcji osadzeni usuwali porzucone butelki plastikowe, niezliczoną ilość puszek po napojach oraz niesione wiatrem foliowe i papierowe odpadki. Uczestnictwo w tej pożytecznej akcji łączy w sobie cele edukacyjne i możliwość przyjrzenia się w jakim stopniu dbamy o nasze środowisko, jak bardzo jest ono zanieczyszczane przez nas samych. Podjęte akcje oraz prace porządkowe realizowane przez osadzonych stanowią element oddziaływań wychowawczych. Skazani mogli się przekonać, że stan otoczenia nie zależy tylko od wielkich zakładów przemysłowych, ale także (a może głównie) od postawy nas samych.

 

Tekst/foto: ppor. P. Szada

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej