Ogólnopolska inicjatywa "Nasza krew - nasza ojczyzna" oraz oddawanie osocza przez ozdrowieńców zachęciły załogę Aresztu Śledczego w Bydgoszczy do dołączenia się do akcji.

Dzielimy się osoczem

W tym trudnym okresie, jakim jest pandemia, wzajemne wsparcie jest wyjątkowo ważne, a osocze bardzo potrzebne. Zawiera ono przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19  z ciężkimi zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu choremu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Oddając osocze można pomóc wyzdrowieć innym. Spośród funkcjonariuszy oraz pracowników Aresztu Śledczego w Bydgoszczy znajdują się także osoby, które musiały zmierzyć się z COVID-19.

"Do oddania osocza skłoniła mnie przede wszystkim chęć pomocy innym ludziom. W ostatnim czasie sama przechodzilam zakażenie koronawirusem, więc dobrze rozumiem aktualną sytuację, z którą takie osoby muszą się zmierzyć. W krwi znajdują się cenne przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu chorych z ciężkimi objawami, niejednokrotnie zagrażającymi życiu. Dlatego, gdy uzyskałam informację o podjętej ogólnopolskiej inicjatywie oddania osocza, nie wahałam się ani chwili, by wziąć w niej udział." - mówi st.szer. Natalia Andrearczyk.

Ogólnopolska akcja "Nasza krew-nasza ojczyzna"

Akcja "Nasza krew - nasza ojczyzna" jest 9. edycją ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych. Jej organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej, po raz kolejny objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Sekretarza Stanu - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Akcja trwa od 20 października do 20 grudnia br. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej oraz w innych instytucjach, organizacjach i w punktach krwiodawstwa. Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, którzy cyklicznie uczestniczą w akcjach oddawania krwi i tym razem dołączyli do podjętej przez Straż Graniczną inicjatywy.

Zdrowa przyszłość

Służba Więzienna jest instytucją, której nadrzędnym celem jest ochrona społeczeństwa. Przez ochronę społeczeństwa można rozumieć zarówno ochronę przed sprawcami przestępstw jak i działalność prospołeczną. Będziemy dopóty, dopóki będzie istniała potrzeba. Wychodzimy z założenia, że im bardziej będziemy się wspierać tym szybciej nadejdzie zdrowa, bezpieczna przyszłość. Zapraszamy wszystkich do dołączenia się do akcji - to nic nie kosztuje, a daje bezcenną pomoc.

 

Tekst: por.Agnieszka Dzimińska

Zdjęcia: pracownicy RCKiK i funkcjonariusze

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej