Dzięki aktywnej współpracy Administracji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z kontrahentami zatrudniającymi skazanych w dniu 17.10.2017 r. do Oddziału Zewnętrznego przybył pan Karmowski Tomasz, pracujący na co dzień w firmie Corimp specjalista zajmuje się się m.in. segregacją surowców wtórnych.

             Na spotkaniu osadzeni zostali zaznajomieni z problematyką segregacji śmieci. Jaką drogę przechodzą odzyskiwane surowce, jak je oddzielać od siebie. jak ponownie wprowadzać je do obiegu.Gość przybliżył modele segregacji śmieci obowiązujące w innych krajach europejskich. Pobyt w izolacji więziennej nie zwalnia z obowiązku współodpowiedzialności za budowanie czystego otoczenia dla naszych dzieci i wnuków. Pogłębianie świadomości o narastających problemach związanych ze zwiększoną produkcją śmieci oraz współodpowiedzialnością za rozwiązanie tego problemu dla dobra przyszłych pokoleń zostało ujęte w programach resocjalizacyjnych. Pobyt za więziennym murem nie zwalnia z tego obowiązku, o czym przekonali się nasi podopieczni.

 

tekst/foto ppor. Paweł Szada

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej