Pierwsze dni maja to wyjątkowy czas dla upamiętnienia polskiej tradycji i historii. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. W te dni funkcjonariusze bydgoskich jednostek penitencjarnych pielęgnują pamięć o historii.

Barwy biało-czerwone

1 maja obchodzimy Święto Pracy. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja, natomiast 3 maja Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przez pryzmat wierności najwyższym ideałom, wykonując odpowiedzialne zadania, wymagające nierzadko poświęceń przejawiają swój patriotyzm pełniąc istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto, na co dzień podkreślają swoją tożsamość narodową poprzez umundurowanie z barwami Rzeczpospolitej Polskiej na ramieniu.

Twórczość zza krat – sztuka upamiętnienia historii

Tradycyjnie w maju, nawiązując do obchodów o patriotycznym charakterze, na korytarzach oddziałów penitencjarnych pojawiły się gazetki poruszające tematykę polskiej suwerenności. Jest to doskonały dowód na to, że osadzeni pomimo odbywania wyroków pozbawienia wolności, czują się emocjonalnie związani z krajem i jego historią. Życie w izolacji penitencjarnej nie odbiera im poczucia przynależności kulturowej. Obchodzone święta stały się inspiracją do poruszenia przez wychowawców tematu patriotyzmu, który przejawia się w umiłowaniu tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego. Pomimo ograniczeń, jakie niesie za sobą bycie w izolacji, osadzeni odnajdują w swojej twórczości sposób na uczczenie tych ważnych dla narodu polskiego świąt.

W wielu zakątkach Polski obchody Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja to czas patriotycznego przeżywania i refleksji nad historią oraz przyszłością kraju. Jednakże, dla tych, którzy przebywają w miejscach pozbawionych pełnej swobody takimi, jak jednostki penitencjarne - wyzwaniem staje się wyrażenie uczuć i myśli poprzez sztukę. W dniach poprzedzających Dzień Flagi oraz Konstytucję 3 Maja w bydgoskich jednostkach Służby Więziennej organizowane są specjalne warsztaty plastyczn0-literackie, podczas których osadzeni mają okazję wyrazić swoje uczucia na przykład poprzez rysunek, malarstwo, a także studiowanie i pisanie wierszy. Prace są inspirowane historią Polski, przedstawiając symbole narodowe takie, jak flaga, godło oraz postacie historyczne związane z Konstytucją 3 Maja. Ich prace stanowią inspirację i przypominają o historii, sile ludzkiego ducha oraz zdolności sztuki do przekraczania wszelkich granic.

 

Tekst/ zdjęcia: szer. Anna Biskup

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej