W zakresie utrzymania w jednostce porządku i bezpieczeństwa, stanowisko dowódcy zmiany jest jedną z najistotniejszych funkcji ochronnych w Służbie Więziennej. Dowódca zmiany bezpośrednio wciela w życie opracowane procedury ochronne, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za ich przebieg.

Stanowisko czterozmianowe

Stanowisko ochronne dowódcy zmiany jest stanowiskiem czterozmianowym, nieuzbrojonym. Wystawiane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 6:00-18:00 i 18:00-6:00. Zmiany w pełnieniu służby następują o godzinie 6:00 i 18:00. Funkcjonariusz pełni służbę w wartowni oraz na terenie aresztu, na zmianę ze swoim zastępcą, w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji. W przypadku nieobecności dyrektora na terenie jednostki przejmuje jego uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony zakładu i realizacji ustalonego porządku wewnętrznego. 

Bezpośredni przełożony

Mówiąc o zmianie mówimy o funkcjonariuszach składu zmian. Dowódca zmiany jest bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w powierzonej zmianie oraz innych funkcjonariuszy – w zakresie wykonywanych zadań ochronnych. W zakresie utrzymania w jednostce porządku i bezpieczeństwa, stanowisko dowódcy zmiany jest jedną z najistotniejszych funkcji ochronnych w Służbie Więziennej. Dowódca zmiany odpowiada przede wszystkim za realizację ustalonego sposobu ochrony na terenie jednostki, nadzoruje również działania ochronne związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za ich przebieg. Działając w warunkach realnego zagrożenia, ponosząc odpowiedzialność również za podległych sobie funkcjonariuszy, dowódca zmiany nie może okazywać stresu, ani strachu. Podwładni funkcjonariusze muszą odczuwać ze strony dowódcy opanowanie i pełną kontrolę sytuacji. Biorąc pod uwagę powyższe, niewątpliwie dowódca zmiany powinien posiadać nie tylko niezbędną wiedzę specjalistyczną, lecz odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru tj. samodyscyplina i samodzielność, asertywność, odwaga, dokładność, obowiązkowość, pracowitość, sumienność, zaradność, rzetelność. Jednocześnie powinien posiadać umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.

Dowódca Zmiany w bydgoskim areszcie

W bydgoskim areszcie dowódca zmiany w postępowaniu z osadzonymi zachowuje ostrożność, mając na uwadze możliwość agresji z ich strony, groźnego nieposłuszeństwa, albo postępowania naruszającego porządek lub bezpieczeństwo, wobec czego w każdej możliwej sytuacji stosuje zasadę wzajemnego ubezpieczania się. Dowódcy zmian mają obowiązek przeciwdziałaniu postępowaniu innych osób sprzecznemu z zadaniami ochronnymi albo naruszającymi ustalony porządek lub bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej oraz niezwłocznego meldowania o takich zdarzeniach przełożonym oraz realizowania ich poleceń.
Dowódca zmiany jest także dowódcą stanowiska Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, w oparciu o Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 

Szkolenia

Dowódcy zmian przechodzą szereg szkoleń oraz kursów specjalistycznych. Nie od razu funkcjonariusz zostaje dowódcą zmiany - wymaga to odpowiedniego doświadczenia, w którym trzeba poznać wcześniej inne - niższe stanowiska służbowe oraz wykazywać się zaangażowaniem w wykonywane obowiązki służbowe na podstawie obowiązujących przepisów. Nawet funkcjonariusze, którzy mają wrodzone zdolności przywódcze, powinni nieustannie szkolić się i rozwijać umiejętności, aby w dalszym ciągu się rozwijać. Dobry dowódca nigdy nie ustaje w dążeniu do rozwoju własnego i swojego zespołu. Nastawiony jest na drugiego człowieka, a za swój sukces uważa sukces odniesiony przez jego zespół.

 

Tekst: st. kpr. Katarzyna Sopyła

Zdjęcie: por. Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej