Szkolenie zorganizowane z udziałem instruktorów GISW w Bydgoszczy dało możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, czego efektem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego wśród funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Działania interwencyjne 

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej to zespół funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w zakresie podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz konwoju. Funkcjonariusze GISW w Bydgoszczy stale udoskonalają swoją wiedzę i umiejętności na specjalistycznych kursach i szkoleniach, co pozwala im utrzymywać pełną gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. W ramach doskonalenia praktycznych umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej, w zakładach karnych i aresztach śledczych instruktorzy GISW regularnie prowadzą szkolenia z zakresu technik interwencyjnych, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzięki praktycznym szkoleniom, funkcjonariusze pełniący służbę w podstawowych jednostkach mają możliwość poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny samoobrony, co realnie przekłada się na poprawę poziomu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych.

Sprawność i wyszkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Poziom bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej realnie przekłada się na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w całej Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych wymaga konieczności realizowania przedsięwzięć ochronnych całą dobę, nieustannie przez 365 dni w roku. Sprostanie tak odpowiedzialnemu zadaniu wymaga od personelu więziennego odpowiedniego wyszkolenia również w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Umiejętności z zakresu samoobrony są szczególnie ważne podczas pełnienia służby w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Aby podejmowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej interwencje mogły odbywać się w bezpiecznych warunkach, istotne znaczenie ma zarówno wysoka sprawność fizyczna, jak i umiejętności stosowania technik interwencyjnych. Dlatego w elementach wyszkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej bardzo istotne znaczenie mają właśnie praktyczne umiejętności używania technik interwencji i samoobrony, bowiem pozwalają one skutecznie eliminować ewentualne zagrożenia.

Szkolenie funkcjonariuszy w Aresztcie Śledczym w Bydgoszczy

W ramach szkolenia zrealizowanego przy udziale instruktorów Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy zaprezentowane zostały praktyczne techniki obezwładnienia i transportowe oraz działanie podczas umieszczania osadzonego w celi zabezpieczającej. Funkcjonariusze GISW pokazali również, jak prawidłowo zakładać kajdanki i pas obezwładniający osobie pozbawionej wolności, podkreślając przy tym wagę i znaczenie przestrzegania zasad wzajemnego ubezpieczania się funkcjonariuszy. Ostatnim etapem zajęć szkoleniowych było praktyczne ćwiczenie przez uczestników zaprezentowanych technik interwencyjnych w warunkach zbliżonych do realnych, z czego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy chętnie skorzystali. Podsumowując, szkolenie zorganizowane z udziałem instruktorów GISW dało funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Bydgoszczy możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, czego efektem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego wśród funkcjonariuszy i pracowników jednostki, a te elementy z kolei kształtują poziom bezpieczeństwa w całej jednostce.

 

Tekst /zdjęcie: ppor. Krzysztof Partyka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej