W czerwcu na terenie Ośrodka Bytowania Psów bydgoskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej odbyło się szkolenie przewodników psów służbowych, w którym uczestniczyła również Służba Więzienna reprezentowana przez st. sierż. sztab. Mariusza Chełminiaka oraz owczarka niemieckiego o imieniu NEF, którzy na co dzień służą w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.

Uczestnicy szkolenia

W szkoleniu, oprócz żandarmów, uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Służby Więziennej. Taka wielość formacji umożliwiła pokazanie zróżnicowania w zakresie umiejętności psów, w tym wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych, patrolowo – obronnej i patrolowo – tropiącej.

Główne założenia

Założeniem szkolenia było podniesienie umiejętności przewodników i ich czworonożnych podopiecznych oraz współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Główny pion szkolenia oparto na ćwiczeniach w zakresie ujawniania śladów zapachowych, prowadzeniu akcji poszukiwawczych oraz w posłuszeństwie psa przy obronie przewodnika.

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego organizatorów oraz uczestników. Było okazją do pogłębienia wzajemnej współpracy w zakresie działalności przewodników psów służbowych oraz poznania specyfiki poszczególnych służb.

Psy w Służbie Więziennej

Służba Więzienna w ramach realizacji zadań posiłkuje się psami służbowymi, które głównie wykorzystywane są do wyszukiwania substancji niedozwolonych. Po odpowiednim wyszkoleniu psy podejmują trudną służbę, która trwa 9 lat. To dzięki ich węchowi jesteśmy w stanie wykryć próby przemytu na teren jednostek penitencjarnych narkotyków, które stanowią realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy owczarek niemiecki o imieniu NEF dzielnie podejmuje się tego zadania. Wielokrotnie trafnie typując miejsca ukrycia środków odurzających, bądź wskazując osoby, które miały z nimi kontakt.  Ważnym jest, aby i on miał okazję uczyć się czegoś nowego, aby nie stracić zapału do pracy, której nie jest w stanie wykonać nikt inny.

Tylko przewodnik psa służbowego wie ile wysiłku i poświęcenia potrzeba, aby Nef mógł z oddaniem, przez 9 długich lat stać w jednej linii wraz z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i skutecznie realizować powierzone mu zadania ochronne.

Tekst: kpt. Rafał Grabski

Zdjęcia: Paulina Klimkiewic (Straż Graniczna)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej