Poza codzienną resocjalizacją prowadzoną na co dzień w murach więziennych, istotnym elementem jest współdziałanie z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. Oddziaływanie od sfery duchowej jest bardzo istotne, niejednokrotnie umożliwia dotarcie do osadzonego, pozwala na przełamanie dystansu jaki dzieli ludzi. Dzięki współpracy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy ze Stowarzyszeniem Bractwo Więzienne Samarytania grupa skazanych udała się na Pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Możliwość wyjścia osadzonych poza teren więzienia jest kolejnym z etapów przywracania ich do społeczeństwa, to jeden z ostatnich etapów procesu resocjalizacji.

 

 

tekst. kpt. R. Grabski, foto kpt. M. Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej