Niemal co 10 skazany przebywający w Areszcie Śledczym w  Bielsku - Białej odbywa karę za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 25 lipca w dniu św. Krzysztofa, patrona kierowców, funkcjonariusze z bielskiego aresztu rozpoczęli kolejny program readaptacji dla skazanych za przestępstwa komunikacyjne.

Wg policyjnych statystyk w minionym roku zgłoszono przeszło 33 tysiące wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 3 tysiące osób, a 40 tysięcy odniosło obrażenia. Choć skazani w czasie kary pozbawienia wolności nie używają samochodów, to przygotowując ich do wyjścia na wolność funkcjonariusze Służby Więziennej już teraz przypominają im o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Dziś gościła w areszcie policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej KMP, która szeroko i przejrzyście nakreśliła niedawne zmiany w przepisach zaostrzające kary dla nietrzeźwych kierowców i piratów drogowych. W kolejnych dniach 18 uczestników programu weźmie udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa działu penitencjarnego. Dowiedzą się o ryzyku, jakie powodują uczestnicząc w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych. Dzięki ćwiczeniom z alkogoglami doświadczą zaburzeń wzroku i koordynacji jakie odczuwa osoba będąca pod wpływem alkoholu. Psycholog wskaże skazanym skuteczne metody radzenia sobie z uzależnieniem jakie mogą podjąć podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej oraz po wyjściu na wolność.

Problem nadmiernego używania alkoholu i niebezpiecznej jazdy ściśle wiążą się ze sobą. Obecnie w przypadku aż 8% osadzonych w bielskim AŚ przyczyną ich zatrzymania był art. 178a kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu. Z kolei 23% ogółu skazanych to osoby zdiagnozowane jako uzależnione od alkoholu. Dział penitencjarny aresztu w Bielsku-Białej od lat cyklicznie realizuje inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, eliminowanie zjawiska tzw. „jazdy na podwójnym gazie” i walki z alkoholizmem. Pierwszym krokiem jest diagnozowanie osób uzależnionych i w razie wystarczająco długiego wyroku wysyłanie ich na terapię do oddziałów terapeutycznych znajdujących się w zakładach karnych. Uzależnieni z krótką karą są obejmowani oddziaływaniami programu Krótka Interwencja. Warto wspomnieć, że tylko w pierwszym półroczu 2017r. psycholodzy objęli tymi oddziaływaniami aż 92 skazanych. Dla oczekujących na terapię, bądź pijących alkohol w sposób ryzykowny organizowane są programy readaptacyjne, które tematycznie koncentrują się bądź to na nadużywaniu alkoholu, bądź na narkotykach, dopalaczach, czy właśnie na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dla skazanych zaangażowanych w swój proces trzeźwienia organizowane są mitingi AA prowadzone przez przedstawicieli wspólnoty anonimowych alkoholików z Intergrupy Podbeskidzie.

http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/208684,Z-osadzonymi-o-bezpieczenstwie-na-drodze.html

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/35434/pouczajace-spotkanie-w-wiezieniu-foto

tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Pysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej