W okresie od 04.04.2019r. do 29.04.2019r. skazani z białostockiego aresztu uczestniczyli w kursie ogrodnika.

logo power.jpg

Grupa 12 skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Białymstoku zakończyła kurs: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Kurs zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Skazani w trakcie kursu zdobyli nie tylko praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji terenów zielonych ale również z aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs zakończył się egzaminem, uczestniczy otrzymali stosowne certyfikaty.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych.

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej