Przed trzy dni funkcjonariusze białostockiego aresztu brali udział w treningu bezstrzałowym oraz doskonalili umiejętności związane z użytkowaniem pistoletu Walther P 99.

              Szkolenia strzeleckie są ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy. Ich celem jest podnoszenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby oraz odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią, doskonalenie ich umiejętności w tym zakresie.

              Szkolenie odbywało się w dniach 04-06.09.2019r, wzięło w nim udział łącznie ponad 150 funkcjonariuszy. Zagadnienie szkolenia dotyczyły wyrobienia u funkcjonariuszy prawidłowych nawyków związanych z użyciem broni, a w szczególności dobywania broni i jej przeładowywania, przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej, składania się do strzału, kształtowania umiejętności bezpiecznego posługiwania się brodnią palną oraz przestrzegania zasad dyscypliny służbowej a także kształtowania postaw etycznych. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Białymstoku.

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej