Funkcjonariusze białostockiego aresztu brali udział w treningu bezstrzałowym oraz doskonalili umiejętności związane z użytkowaniem pistoletu Walther P 99.

Szkolenie odbywało się w dniach 23-26.04.2019r, wzięło w nim udział łącznie ponad 200 funkcjonariuszy. Zagadnienie szkolenia dotyczyły wyrobienia u funkcjonariuszy prawidłowych nawyków związanych z użyciem broni, a w szczególności dobywania broni i jej przeładowywania, przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej, składania się do strzału, kształtowania umiejętności bezpiecznego posługiwania się brodnią palną oraz przestrzegania zasad dyscypliny służbowej a także kształtowania postaw etycznych. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Tak duże szkolenie strzeleckie wynika z konieczności realizacji poleceń zawartych Zarządzeni 32/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem tego szkolenia jest przygotowanie funkcjonariuszy SW do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz utrzymanie i podnoszenie umiejętności w tym zakresie.

VIDEO
 

opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej