W dniu 13.02.2010r. funkcjonariusze białostockiego aresztu spotkali się z rodzicami oraz pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

           O zjawisku „dopalaczy”, definicji środków psychoaktywnych, skutkach zażywania narkotyków mówił psycholog białostockiego aresztu. Rodzice oraz personel szkoły mieli okazję zapoznać się z rodzajami narkotyków nie tylko w teorii ale również w praktyce. Białostocki areszt dysponuję walizką edukacyjną zawierającą atrapy narkotyków, dopalaczy a także przedmiotami poglądowymi mogącymi służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków.

          W spotkaniu uczestniczyli również przewodnik psa specjalnego st.sierż. Marcin Małachwiej z psem NITRO. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze specyfiką pracy przewodnika oraz jego psa. Na zakończenie spotkania Nitro zaprezentował swoje umiejętności w zakresie poszukiwania substancji psychoaktywnych.  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, niektórzy z nich pierwszy raz w życiu mogli zobaczyć jak wyglądają różne narkotyki.

          Mając na uwadze powyższe kwestie funkcjonariusze Służby Więziennej, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podejmują szereg działań profilaktycznych, których celem jest uświadomienie zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków.

opracował. st.szer. Kamil Tyburski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej