W związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na terenie jednostek penitencjarnych w całym kraju wdrożono szereg rozwiązań profilaktycznych mających na celu minimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. Zintensyfikowano oddziaływania wychowawcze wśród osadzonych związane z profilaktyką zakażeń oraz zwiększono nacisk na wzrost świadomości w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej. Zmotywowani przez Służbę Więzienną skazani aktywnie włączyli się do walki z zagrożeniem, angażując się w produkcję elementów wyposażania ochronnego.

     W Areszcie Śledczym w Białymstoku utworzono odpowiednio wyposażone stanowiska pracy, na których skazani wytworzyli przyłbice ochronne. Wykonano 80 sztuk przyłbic, z czego część z nich trafiła do zaprzyjaźnionych jednostek penitencjarnych – Aresztu Śledczego w Hajnówce, Zakładu Karnego w Przytułach Starych, Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Aresztu Śledczego w Suwałkach. Przyłbice są używane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie niemożliwe jest uniknięcie kontaktu z drugą osobą, a ryzyko zarażenia jest zwiększone.

     Do szycia maseczek ochronnych przyłączyły się natomiast osadzone w białostockim areszcie kobiety. Wykonywanie maseczek to jeden z elementów opracowanego w ostatnim czasie programu resocjalizacyjnego „ Zdrowie dla każdego”. Do tej pory powstało kilkaset masek, ale skazane nie chcą zwalniać tempa. Cieszą się, że mogą zrobić coś dobrego.

Tekst: ppor. Andrzej Kozioł, zdjęcia: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej