Dziś Areszt Śledczy w Białymstoku przekazał Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. św. Józefa w Różanymstoku, samochód dostawczy.

Auto marki Peugeot z 2008 roku, w wyniku cyklicznej kontroli sprzętu i wyposażenia, kierownictwo aresztu uznało za zbędne w dalszej służbie. Auto jest sprawne technicznie i ma stosunkowo niewielki przebieg. Służyło przede wszystkim do celów logistycznych. Jego służba w białostockim areszcie właśnie dobiegła końca. Przepisy pozwalają Służbie Więziennej na przekazanie używanych składników majątku między innymi organizacjom pożytku publicznego.

Dziś kluczyki do auta przekazał dyrektor białostockiego aresztu ppłk Wojciech Januszewski na ręce przedstawiciela ośrodka ks. Marka Kwietniewskiego. W uroczystości przekazania kluczyków do auta, uczestniczyła pos na Sejm RP Aleksandra Szczudło oraz Dyrektor OISW w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk. Po uroczystym przekazaniu kluczyków, goście oddali hołd w Izbie Pamięci białostockiego aresztu, poprzez krótką modlitwę oraz zapaleniu zniczy.

Ta sama idea

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Placówka niesie pomoc młodzieży męskiej,pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej. Jesteśmy pewni, że auto trafia w dobre ręce i posłuży zapewne jeszcze parę lat.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej