Dziś Areszt Śledczy w Białymstoku przekazał Grupie Ratowniczej „Nadzieja” samochód dostawczy, który uznany został za zbędny w dalszej służbie. Teraz już w innych barwach rozpocznie nowe życie.

Z jednej służby do drugiej

Auto dostawcze marki Peugeot z 2008 roku,  w wyniku cyklicznej kontroli sprzętu i wyposażenia, kierownictwo aresztu uznało za zbędne w dalszej służbie. Auto jest w pełni sprawne technicznie i ma stosunkowo niewielki przebieg. Służyło przede wszystkim do celów logistycznych. Funkcjonowanie tak dużego obiektu jakim jest areszt śledczy, wymagało częstych wyjazdów z różnym ładunkiem. Jego służba w białostockim areszcie właśnie dobiegła końca. Jego dalsza eksploatacja i utrzymywanie przestało być ekonomiczne i nie jest już konieczne dla funkcjonowania jednostki.  Przepisy pozwalają Służbie Więziennej na przekazanie używanych składników majątku między innymi organizacjom pożytku publicznego. Władze Grupy Ratowniczej Nadzieja zwróciły się z wnioskiem do władz aresztu o nieodpłatne przekazanie  auta. Wniosek uzyskał akceptację Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. Dziś kluczyki do auta przekazał dyrektor białostockiego aresztu ppłk Wojciech Januszewski na ręce szefa GR Nadzieja ks. Radosława Kubła.

Różne służby, podobne wartości

Wieloletnia współpraca  GR „Nadzieja" daje nam pewność, że przekazany sprzęt będzie dobrze wykorzystywany, wzmocni działania grupy i pozostanie w rękach ludzi, dla których działania na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego to nie tylko obowiązek ale przede wszystkim życiowa pasja. Jesteśmy pewni, że auto trafia w dobre ręce i posłuży zapewne jeszcze parę lat. Szczególnie w czasie pandemii staramy się wspierać podmioty, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie ludzi. Wartości jakie na co dzień przyświecają ratownikom medycznym oraz ich misja są bardzo bliskie wartościom i misji SW.

Współpraca SW z GR Nadzieja

Grupa Ratownicza Nadzieja jako podmiot ratownictwa medycznego współpracuje od wielu lat     ze Służbą Więzienną. W ramach współdziałania z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej  w Białymstoku i podległymi jej jednostkami, przeprowadzonych zostało już  kilkanaście bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wspólnie organizowaliśmy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze warsztaty dla funkcjonariuszy z całej Polski, przeprowadzaliśmy także symulacje pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

tekst i zdjęcia mjr Michał Zagłoba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej