Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dniem 1 kwietnia 2021 roku zmieniła nazwę na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła rozpoczyna proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta ta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną. Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej realizowany będzie do 31 maja 2021 r. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w październiku 2021 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym w Kaliszu.

Więcej informacji na stronie https://wskip.edu.pl/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej