Blisko 1000 sztuk maseczek białostocki areszt przekazał dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Areszt Śledczy w Białymstoku wspólnie z Zakładem Karnym w Białymstoku i Zakładem Karnym w Czerownym Borze włączył się do akcji #resortsprawiedliwoscipomaga w pomoc dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Łącznie przekazano 3000 sztuk maseczek. Przekazanie nastąpiło w dniu 23.06.2020r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. W akcji szycia maseczek brały udział skazane kobiety. Część skazanych przyznaje, że przy szyciu masek ochronnych nie rozmyśla do kogo trafi konkretna partia. Liczy się dla nich bezinteresowna pomoc, chęć włączenia się w społeczny trend walki z pandemią.

W Służbie Więziennej czas epidemii spowodował konieczność szukania nowych rozwiązań, nowych działań oraz inicjatyw mogących pomóc w readaptacji społecznej skazanych. Programy pomocowe skierowane do skazanych i realizowane obecnie w naszych jednostkach, kładą nacisk przede wszystkim na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej, bezinteresownej pomocy oraz empatii.

st.szer. Kamil Tyburski

zdjęcia: 1. OISW Białystok 2. st.szer. Kamil Tyburski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej