Od października do czerwca 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku odbywały się spotkania skazanych z przedstawicielami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Białymstoku. Zajęcia były skierowanego do osadzonych stosujących przemoc.

Program realizowany był w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i skierowany do skazanych mężczyzn oraz kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w białostockim areszcie. Łączenie w zajęciach wzięło udział 21 mężczyzn oraz 6 kobiet. Zajęcia były skierowanego do osadzonych stosujących przemoc. Tematyka zajęć była różnorodna i obejmowała społeczno – kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej, problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich, komunikacja interpersonalna oraz planowanie i rozwijanie samokontroli.

 

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej