Zakończono trzecią edycją programu resocjalizacyjnego skierowanego do skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności.

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku nastąpiło otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez skazanych. Dzień wcześniej, 30 listopada, prace te można było zobaczyć w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, gdzie towarzyszyły konferencji poświęconej zagadnieniu pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi odbywającymi długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Wystawa jest podsumowaniem 10 miesięcy zajęć prowadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „DaVinci”. Zajęcia są cykliczne, jest to już trzecia edycja programu, skierowanego głównie do osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem skazanych. Zajęcia prowadzone są przez znanego białostockiego ikonografa, Arkadiusza Świętochowskiego, zaś finansowane są z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem zajęć jest wzbudzenie u skazanych rozwoju zainteresowań, inspirowanie do twórczego myślenia oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne wspomagają u skazanych pozytywne zmiany w zachowaniu. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno.

Tematyka wystawianych prac jest różnorodna, od osobistych refleksji na temat życia, przemijania, aż do szarej codzienności życia więziennego, jednak każda z nich ma element wspólny – jest rodzajem ucieczki od powtarzalności dnia codziennego, jest swoistym manifestem wolności. Każda praca jest efektem długotrwałych refleksji oraz przemyśleń, przez co jest niesamowicie osobista.

Zajęcia plastyczne są ważnym narzędziem resocjalizacji, chętnie wykorzystywanym przez Służbę Więzienną. Wieloletnia praktyka wskazuje, że skazani bardzo chętnie, dobrowolnie angażują się w zajęcia organizowane w jednostkach penitencjarnych. Jeżeli skazany ma chęć i podejmuje pewien trud chcąc zmienić postrzeganie samego siebie, to duży sukces nasz, a przede wszystkim samego więźnia. Pozwala to mieć nadzieję, że po wyjściu na wolność właściwie i szybko zaadaptuje się w społeczeństwie.

Prace skazanych wystawione są w Galerii Arsenał do 18 stycznia 2018 roku.

wystawa w Galeria Arsenał

Tekst: st.szer. Anna Kondraciuk

Zdjęcia: st.szer. Kamil Tyburski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej