Powołanie nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Z dniem 15 grudnia 2020r. decyzją Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka, nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został ppłk Krzysztof Suchowolec, dotychczas zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Czerownym Borze.

st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej